Free cookie consent management tool by TermsFeed
Search
Close this search box.

Ostraha objektů a majetku

V dnešní době je ostraha majetku a objektů nedílnou součástí každého areálu. Naše bezpečnostní agentura věnuje mimořádnou pozornost této službě. Pokud nám tuto službu přenecháte, budete se moci soustředit pouze na své obchodní aktivity a bezpečnost vašeho objektu necháte na nás. 


Máme dlouholeté zkušenosti s ostrahou objektů a majetku, a proto v nás můžete vložit svoji důvěru.

Obchůzková služba

Naši zaměstnanci provádí ostrahu objektu formou obchůzek areálu. Základem je rychlá reakce na vzniklé situace a jejich následné řešení dle dohodnutých instrukcí s klientem.

Strážný provádí celoplošné obchůzky areálu (během 12-ti hodinové směny jich provede celkem šest). Obchůzka spočívá v kontrole celého zabezpečeného objektu. Hlavním cílem obchůzek je zamezit úmyslnému založení požáru v areálu, výskytu a pohybu nepovolaných osob v hlídaném objektu. Naši zaměstnanci kontrolují budovu zvenku i zevnitř v předem vytipovaných rizikových místech, jako je: sklad hořlavin a materiálu, šatny zaměstnanců,..

Naši zaměstnanci provádí ostrahu objektu formou obchůzek areálu. Základem je rychlá reakce na vzniklé situace a jejich následné řešení dle dohodnutých instrukcí s klientem.

Strážný provádí celoplošné obchůzky areálu (během 12-ti hodinové směny jich provede celkem šest). Obchůzka spočívá v kontrole celého zabezpečeného objektu. Hlavním cílem obchůzek je zamezit úmyslnému založení požáru v areálu, výskytu a pohybu nepovolaných osob v hlídaném objektu. Naši zaměstnanci kontrolují budovu zvenku i zevnitř v předem vytipovaných rizikových místech, jako je: sklad hořlavin a materiálu, šatny zaměstnanců,..

Zjištěné skutečnosti, závady a události průběžně zaznamenává s uvedením času do knihy služeb bezprostředně po každé události, nebo po ukončení každé obchůzky.

Obsluha technických prostředků

Ostraha objektu a majetku provádí střežení pomocí obsluhy zabezpečovacích zařízení. Kontroly areálu a budov jsou monitorovány pomocí obchůzkového systému

Kontrolní služba při pohybu osob

Strážný se zde stará zejména o dodržování všech domluvených instrukcí. Kontroluje pracovní nasazení zaměstnanců a jejich oprávněný pohyb po pracovišti. Dochází i ke kontrole předpisů a zákazů, čímž může být například kouření. Při každém porušení dochází k nahlášení přestupku pověřené osobě a zápisu do evidenční knihy.

Kontrola pohybu vozidel po areálu

Kontrola vozidel je důležitá z ohledů předpisů. Do areálu mají povolen vjezd různé kategorie vozidel, a proto je důležitá kontrola a regulace. Kontroluje se zejména dodržování pokynů spojených například se správným parkováním a volných příjezdových komunikací.

Spolupráce s IZS

V případě, že v námi chráněných objektech dojde k mimořádné události (provozní havárie, výbuch, požár, živelná pohroma, velký únik PHM, nebo chemických látek,…) aktivně spolupracujeme s PČR, HZS a ZZS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.